Tax Accounting

Het weergeven van de belastingpositie in balans en winst- en verliesrekening, is de laatste jaren een belangrijke zaak geworden. Zowel de belastingdienst als de accountant, verwachten dat u uw belastingpositie adequaat in kaart hebt gebracht en dat u de belastingrisico's van uw onderneming beheerst.
Dineke helpt u bij het in kaart brengen en analyseren van de belastingpositie van uw onderneming.

Door het opzetten van een effectief en efficiënt systeem van Tax Accounting heeft u continu inzicht in de fiscale positie en risico’s van uw onderneming.

Met het implementeren van een goed Tax Accounting-model heeft u aan het eind van het boekjaar direct alle ingrediënten voor het opstellen van de aangifte vennootschapsbelasting gereed.